Khamis, 27 Jun 2013

Ayat Dasar

Ayat Dasar
Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa.
Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat.
Ayat dasar mempunyai empat  pola asas iaitu:
(i)         Pola 1 :  FN + FN
(ii)        Pola 2 :  FN + FK
(iii)       Pola 3 :  FN + FA
(iv)       Pola 4 :  FN + FS

Pola
Subjek
Predikat
Pola 1 (FN + FN)
Harun
pesilat amatur.
Pola 2 (FN + FK)
Jurulatih
sedang berehat.
Pola 3  (FN + FA)
Marlina
sungguh pandai
Pola 4 ( FN + FS)
Muzium
di Pusat Islam.

Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Namun, binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa.
Contoh:


Pola
Subjek
Predikat
Pola 1 (FN + FN)
Harun
pesilat amatur negara.
Pola 2 (FN + FK)
Jurulatih
sedang berehat di bilik
Pola 3  (FN + FA)
Adik Marlina
sungguh pandai
Pola 4 ( FN + FS)
Muzium warisan
di Pusat Islam Kuala Lumpur.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan