Khamis, 27 Jun 2013

Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek

Penyusunan Semula Frasa Nama sebagai Objek
Penyusunan semula frasa nama sebagai objek boleh berlaku pada ayat-ayat yang mengandungi dua jenis objek, iaitu objek tepat dan objek sipi.  Perhatikan contoh-contoh yang berikut:

(57)     Azmi menghadiahi isterinya sejambak bunga.
(58)     Kakak membelikan ibu baju kurung.
(59)     Puan Khadijah mengirimi anaknya wang.

Dalam ayat (57) hingga (59), frasa nama yang hadir selepas kata kerja ialah objek tepat manakala frasa nama yang mengikuti objek tepat tersebut ialah objek sipi.  Walau bagaimanapun, ayat-ayat tersebut boleh disusun semula dengan menukargantikan kedudukan kedua-dua jenis objek itu melalui proses transformasi.  Kedudukan objek tepat dalam ayat asal dipindahkan ke bahagian akhir ayat dengan didahului oleh kata sendi  dan seterusnya meletakkan frasa nama objek sipi pada kedudukan selepas kata kerja untuk menjadikannya objek tepat yang baharu.  Dalam hal ini, kata kerja dalam ayat yang diterbitkan berubah juga bentuknya, yakni imbuhan i- pada kata kerja, jika ada akan digantikan dengan imbuhan –kan. Perhatikan contoh-contoh yang berikut:

(57a)   Azmi menghadiahkan sejambak bunga kepada isterinya.
(58a)   Kakak membelikan baju kurung untuk ibu.
(59a)   Puan Khadijah mengirimkan wang kepada anaknya.

Penyusunan semula melalui proses transformasi di atas dapat digambarkan dalam rajah pohon yang berikut:
            (a)                                            A
                                    S                                              P
                                  FN1                                           FK
                                                            KK                  FN2                   FN3
                                 Azmi           menghadiahi     isterinya       sejambak bunga      


             (b)                                            A
                                    S                                              P
                                  FN1                                           FK
                                                         KK                     FN2                     FS
                                 Azmi    menghadiahkan   sejambak bunga  SN               FN3

                                                                                                                                    kepada       isterinya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan