Khamis, 27 Jun 2013

Klausa

Klausa
Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat , yang menjadi konstituen dalam ayat. (Nik Safiah Karim et.al. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu:
(i) Klausa bebas
(ii) Klausa tak bebas

Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et.al 2006).

Contoh :
klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) 
klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas)

Ayat sempurna:
klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan.
Klausa  bebas juga disebut sebagai klausa utama.
Berdasarkan contoh :


Majid kaya            kerana cekap menguruskan perniagaan.
[klausa bebas]       [ klausa tak bebas]
[klausa utama]


Oleh itu, pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan