Khamis, 27 Jun 2013

teknik

Teknik soal jawab  dan teknik memberi arahan.

Teknik soal jawab
Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.
     Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.
     Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan murid dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.
     Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan murid berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.
     Untuk mengesan pengetahuan asas seni murid.
     Untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.
     Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang telah ditunjuk ajar.
     Memberi masa untuk murid berfikir menjawab soalan.
-Contohnya, guru memberi ruang masa kepada murid ketika menjawab soalan
  berkenaan beberapa warna harmoni yang terdapat dalam gambar tersebut
       Guru mengendalikan jawapan murid yang salah dengan baik. Misalnya, tidak memarahi murid apabila soalan yang dijawab itu salah.
-Contohnya, “bagus kerana menjawab, tetapi jawapan yang lebih baik ialah campuran warna primer akan menghasilkan warna sekunder.”
       Guru perlu mendorong murid untuk menjawab sesuatu soalan yang diberi.
     Contohnya, guru membuat tunjuk cara untuk menghasilkan “topeng muka kartun 
     kegemaranku”  terlebih dahulu. Kemudian bantu murid ketika melaksanakan tugasan
     yang diberikan. Dorongan ini boleh dalam bentuk petunjuk-petunjuk yang dapat
     membantu murid-murid melaksanakan tugas dengan lebih baik.
       Guru meminta murid menceritakan atau menjelaskan jawapan yang tidak jelas atau tidak lengkap.
       Teknik soal jawab ini boleh dilaksanakan mengikut aras rendah kepada aras tinggi.
     Soalan-soalan yang diberikan memerlukan laporan dari aspek perasaan, pendapat atau 
     kegemaran, mengubah bentuk maklumat seperti membuat perbandingan, rumusan, dan
    menyusun semula nilai maklumat yang diberikan misalnya, melaksanakan tugasan
    berdasarkan prosedur yang diberikan.
       Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar, dapat mengapresiasikan sesuatu karya estetik dengan lebih baik di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan.

Teknik memberi arahan
       Guru mengawal APA yang akan dipelajari, BAGAIMANA ia dilakukan serta MULA dan AKHIR sesuatu aktiviti.
       Pelajaran yang menggunakan gaya ini mungkin menggunakan prose yang dicadangkan oleh Gallahue (1995)
       Tujuan teknik ini;
- Mengawal penuh pengajaran
- Memilih aktiviti
- Menentukan bagaimana dan bila
- Mengawal tingkah laku
- Menilaikeputusan
- Menjimatkan masa untuk membuat percubaan
       Guru memberi penerangan ringkas dan membuat demostrasi tentang kemahiran yang digunakan.
       Guru memberi komen am tentang prestasi kelas.
       Jika perlu,guru memberi penerangan lanjut dan membuat demostrasi lanjut
       Guru mengarahkan murid-murid mengeluarkan bahan dan alat.
       Guru meminta murid-murid duduk dalam kumpulan. Murid-murid menjalankan aktviti kolaj dalam kumpulan. Guru memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada semua kumpulan.
       Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan hasil kerja.
       Kumpulan yang dapat menyiapkan hasil kerja dengan segera diminta untuk bersedia untuk aktiviti pembentangan.
       Guru meminta murid-murid lain memberi respon / komen tentang hasil rakan-rakan mereka.
       Guru memberi bimbingan kepada murid-murid  selepas membuat pembentangan.
3.5  Teknik tunjukcara, teknik tindakbalas, teknik bercerita, teknik kawalan kelas,
menggunakan sumber bahan pengajaran dan pembelajaran.

Teknik tunjuk cara
       Tunjuk cara ialah satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur.
       Ia melibatkan demonstrasi guru atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah.
        Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian, kemahiran hidup, lukisan, gimnastik atau proses pengajaran yang menjalankan sesuatu aktiviti.
       Memberi peluang kepada pelajar untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari setelah melalui prosedur yang ditunjukkan.
       Membuat pelajar menguasai konsep dan prinsip dengan mudah.
       Meningkatkan ingatan pelajar terhadap langkah-langkah pelaksanaan sesuatu eksperimen.
       Meningkatkan keyakinan pelajar untuk menjalankan sesuatu aktiviti.
       Membolehkan pelajar mencontohi sesuatu perlakuan dengan lebih mudah.
       Kelebihan teknik tunjuk cara ini ialah memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran.
        Tiga jenis tunjuk cara ialah model hidup, model simbolik dan model persepsi.
       Untuk menghasilkan pembelajaran melalui tunjuk cara yang berkesan, guru hendaklah mematuhi prinsip-prinsip berikut: 

Sebelum demonstrasi
       Guru hendaklah mematuhi topik, objektif, dan kandungan tunjuk cara.
       Alatan dan bahan disediakan.
       Tempat demonstrasi hendaklah jelas dan mudah dilihat.

Semasa demonstrasi 
       Guru hendaklah memandang ke arah pelajar semasa penerangan.
       Terangkan semula sekiranya ada yang tidak jelas.Selepas demonstrasi
       Bincangkan dengan pelajar tujuan demonstrasi supaya mereka boleh membuat rumusan dengan tepat.

3.6  Teknik penerangan menggunakan contoh, ilustrasi dan sumber P&P.
       Menurut  Edward M. Antony;1963, kemahiran guru digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
       Kaedah membentuk teknik seperti teknik bercerita (teknik penyampaian)
       Satu muslihat, strategi atau kemahiran digunakan guru dengan tujuan mencapai objektif pelajaran secara optimum.
       Teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliaan guru.
       Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan hukum.
       Memperkenalkan pengetahuan dan pengalaman.
       Mengakumulasikan maklumat untuk membentuk hukum.
       Membentuk kesimpulan daripada contoh-contoh tertentu.
       Pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contoh-contoh.
       Bermatlamatkan pemerolehan struktur kognitif.
       Membentuk satu tatacara yang berkesan bagi mengajar kemahiran bahasa iaitu memahami, menulis dan bertutur.
       Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit.
       Contoh-contoh yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi.
       Contoh hendaklah bertepatan dengan isi pelajaran.
       Contoh mestilah betul supaya murid dapat meniru dan menghasilkan contoh yang lain.
       Cara mudah untuk menyampaikan isi pelajaran.
       Menjimatkan masa dan tenaga, tidak perlu membuat banyak persediaan.

       Teknik ini patut dan sesuai digunakan oleh kerana secara tradisinya, guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan