Khamis, 27 Jun 2013

Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu

Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu

Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et.al (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya, atau sebelum dan sesudah frasa nama.

Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama, disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj.Omar, 1986) Contoh :
Subjek Frasa Nama
Predikat Frasa Nama
(1)   Emak
(2)   Emak  Wan Seng
(3)   Putrajaya
(4)   Bandar Putrajaya
peniaga.
peniaga sayur.
bandar selamat.
bandar selamat.

 Struktur Frasa Nama  (inti + inti)
Frasa Nama

Predikat
Inti
Inti
(5)   Ibu
bapa
saling bantu-membantu.
(6)   Keluar
masuk
untuk pekerja sahaja.

 Struktur Frasa Nama  (inti + penerang)
Frasa Nama

Predikat
Inti
Penerang
(7)    Atlet
(8)    Pelajar
(9)    Pegawai
(10)   Anak
(11)   Kucing
paralimpik
semester akhir
Jabatan Haiwan
yang soleh itu
jinak itu
meraih pingat emas.
menduduki ujian.
memberi ceramah.
baik akhlaknya.
menggigit makanan.

3.3  Binaan Frasa Nama Bahasa Melayu
Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.al (2006). Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Frasa digunakan bagi membina ayat. Dalam struktur binaan ayat, frasa didapati  merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Walaupun terdapat beberapa  pendapat tentang binaan frasa nama  bahasa Melayu, namun perbincangan dalam topik 3 ini menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan  frasa nama (Abdullah Hassan,1983).
Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut:
Binaan Frasa Nama
Jenis Penerang
Inti
Penerang


Inti + Penerang Nama
Penerang nama keturunan
askar
suku bangsa
British.
Jawa
Penerang nama jenis
kucing
bunga
parsi
mawar

Penerang nama kegunaan
serbuk
minyak
kari
pelincir
Penerang nama penyambut
pemutar
penjaga
skru
pintu
Penerang nama kelamin
pelakon
guru
lelaki
wanita

Penerang nama tempat
pinggiran

pantai

Binaan Frasa Nama
Penerang
(Penentu Hadapan)
Inti
(Bilangan+penjodoh bilangan)
Penerang
(Inti)

tiga orang
guru
lima buah
kereta
tujuh dulang
nasi minyak.
Penerang (Penentu belakang)
Inti
Penerang

orang
rumah
itu
ini
Penerang kata kerja
mesin
bilik
kira
menunggu
Penerang kata adjektif
pengemis
kereta
muda
antik
Penerang frasa sendi nama
baju
banglo
di jemuran
di desa.
Penerang bilangan ordinal
tempat
tingkat
kedua
ketiga


Inti + inti
Inti + inti dengan maksud sama erti
tubuh
bukit
badan
bukau
Inti + inti dengan maksud berlawanan
tuan
atas
hidup
puan
bawah
mati

1 ulasan: