Khamis, 27 Jun 2013

Rancangan Pengajaran Harian PSV KBSR dalam empat bidang

Rancangan Pengajaran Harian PSV KBSR dalam empat bidang

         5.1.3.1  bidang kegiatan

         5.1.3.2  jenis aktiviti

         5.1.3.3  kemahiran dan hasil pembelajaran

         5.1.3.4  pemilihan sumber

         5.1.3.5  aktiviti induksi set

         5.1.3.6  langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran

         5.1.3.7  Penutup

         5.1.3.8  Refleksi


5.2  Sumber Pengajaran dan Pembelajaran

         5.2.1  Bahan Bantu Mengajar

         5.2.2  Alat dan media penghasilan

         5.2.3  Pemilihan dan penyediaan sumber

         5.2.4  Penggunaan sumber bahan cetak dan elektronik

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV KBSR DALAM BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MATA PELAJARAN               :           PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN                                   :           5 ANGGERIK
BIDANG                                  :           Membentuk dan Membuat Binaan
AKTIVITI                                 :           Membentuk Kereta
TAJUK                                                :           Kereta Idaman
MASA                                     :           8.30 hingga 9.30 pagi
OBJEKTIF PENGAJARAN   :           Guru dapat mendedahkan teknik membentuk dan
membuat binaan daripada bahan-bahan terbuang.


HASIL  PEMBELAJARAN

Pada akhir pelajaran murid dapat:

-       Membentuk dan membina sebuah model kereta dengan menggunakan bahan-bahan buangan 
-       Menghias model kereta dengan menggunakan pelbagai  bahan buangan
-       Menghasilkan sebuah model kereta secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan bentuk) 
-       Penerapan nilai dan kemahiran berfikir    

KEPERLUAN         

Alat - gunting  
Bahan- bahan buangan (contoh: straw board/bod tebal, bekas pembungkusan, straw minuman, dan gam)
Bahan Rujukan :         Kad gambar
Objek maujud model-model kereta mainan
Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni
Maklumat Internet

PROSEDUR

1. Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian
    Masa Depan,dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif

2. Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran


3. Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu sambil    
    menerapkan Kajian Masa Depan bersoal jawab

4.  Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model kereta
     dari bahan buangan

Apresiasi dan Kritikan

KBKK                          :          Mereka cipta mensintesis, menjana idea, menghubungkaitan

PENERAPAN NILAI   :           Ketekunan dan Ketelitian


BUTIRAN KEGIATAN
HASIL PEMBELAJARAN
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Aktiviti 1
(5 minit)

Guru mengedarkan kad gambar berkaitan dengan kenderaan pada masa dahulu

Guru mengendalikan sesi soal jawab

Apakah gambar yang terdapat pada kad yang kamu pegang? 

Apakah pandangan anda tentang gambar tersebut?
Aras 1

Murid memerhati dan membuat analisa tentang gambar

Murid memberikan pandangan mereka tentang gambar berkenaan


Aras 2
Murid memilih bahan yang sesuai untuk digunakan dalam menghasilkan model kereta

Teori Kajian Masa Depan
Menjangka
Fungsi produk

Teori Kecerdasan Pelagai
Verbal Linguistik

KBKK (Kreatif)
Mereka cipta
Mensintesis

Penerokaan
Aktiviti 2 (20 minit)
Meneroka pelbagai bahan yang boleh digunakan. Kesan tindak balas bahan yang digunakan

Guru menunjukkan cara membuat model kereta


Murid mengetahui bahawa prinsip imbangan dan unsur ruang, bentuk dan warna penting dalam membuat model kereta


Membanding beza
Menilai – akibat penolakan angin. Kelajuan yang dihasilkan

KBKK (Kreatif)
Menjana idea
Mereka cipta
Menghubung kaitan

     
Aktivit 3
(25 minit)

Guru membimbing murid semasa menghasilkan model kereta

Memotong bentuk yang diinginkan

Menebuk tayar kereta

Mencantum bahan kereta

Menampal kertas warna
Murid membuat model kereta dengan

Memotong
Menebuk
Mencantum
Menampal

KBKK (Kreatif)
Mereka cipta inovatif

Nilai
Sesi Apresiasi dan Refleksi (10 minit)

Sesi Apresiasi
Mempamerkan hasil  kerja
Perlumbaan kereta
Membuat refleksi bagaimana penghasilkan model kereta dilakukan
Murid mempamerkan pelbagai hasil kerja yang dibuat

Murid dapat menilai keupaaan diri sendiri
KBKK – Kritis Membanding beza
Menganalisis

Teori Kecerdasan Pelbagai
Verbal Linguistik
Jadual 5.3 Contoh Rancangan Harian PSV KBSR Bidang Membentuk dan Membuat Binaan
 
Refleksi Guru:

Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. Murid menunjukkan minat dan kesungguhan dalam menghasilkan sebuah model kereta. Pelbagai model kereta telah dapat dihasilkan. Murid telah berjaya membuat penerokaan bahan. Objekif tercapai dengan jayanya. 

2 ulasan:

  1. ...Salam, TQ atas ilmu yg dikongsi...

    BalasPadam
  2. salam, minta izin untk mngambil conth yg diberi sbg rujukan saya..syukran

    BalasPadam