Khamis, 27 Jun 2013

Proses Penyusunan Semula

Proses Penyusunan Semula
Proses penerbitan ayat bahasa Melayu juga melibatkan proses penyusunan semula.  Yang dimaksudkan dengan proses penyusunan semula ialah bentuk perkataan dalam ayat asal diubah susunannya dan diterbitkan semula dalam satu struktur ayat gramatis yang baharu.  Lazimnya, berlaku proses perubahan atau pengguguran pada kata-kata tertentu dalam ayat yang disusun semula.  Berlaku juga penggantian atau penambahan kata-kata lain pada ayat-ayat baharu yang diterbitkan daripada ayat asal.  Sungguhpun demikian, penyusunan semula ayat-ayat tidak melibatkan perubahan pada makna ayat. 
            Secara umum, terdapat tiga proses penyusunan semula ayat dalam bahasa Melayu, iaitu:

            (i)         penyusunan semula frasa nama sebagai subjek
            (ii)        penyusunan semula frasa nama sebagai objek

            (iii)       penyusunan semula melalui ayat songsang

Tiada ulasan:

Catat Ulasan