Khamis, 27 Jun 2013

Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja

Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
Unsur keterangan dalam frasa kerja  diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Bagi kata kerja transitif, unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama, frasa adjektif, dan frasa nama. Yang pasti, unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa.
Berdasarkan  aspek makna yang hadir dalam frasa kerja, unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis:

 1. Keterangan tempat atau arah
 2. Keterangan waktu
 3. Keterangan cara
 4. Keterangan tujuan atau harapan
 5. Keterangan alat
 6. Keterangan penyertaan
 7. Keterangan hal
 8. Keterangan bagai

Huraian:
(i) Keterangan tempat atau arah
Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. Penggunaan kata sendi  nama di,ke,dari,daripada,kepada ,pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini.

Contoh:
1.            Dia belajar di universiti.
2.        Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah.
3.        Lim Swee Ting berasal dari Negeri Sembilan.
4.        Emak Shafiqah menerima hadiah cenderamata daripada guru besar.  
(ii) Keterangan waktu

 Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu
·         bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada, dalam , sejak dan hingga
·         bentuk frasa nama seperti semalam, tahun lepas, 

Contoh :
 1. Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam.
 2. Pameran  kesenian  itu bermula sejak semalam.
 3. Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam.

(iii)  Keterangan cara
·         Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif.
·         Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi   kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya.

Contoh :
a)    Air sungai mengalir deras.
1. (a) Air sungai mengalir dengan derasnya.
2.   Azman berlari  pantas.
2  (a)   Azman berlari dengan pantasnya.
3. Menteri berjalan megah.
(a)   Menteri berjalan dengan megahnya.

(iv) Keterangan tujuan atau harapan
 • Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian.
 • Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi, untuk dan bagi

Contoh :
1.         Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan.
2.         Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup.
3.       Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar.

(v) Keterangan alat
 • Unsur yang menerangkan peralatan, perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan.
Contoh:
1.         Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api
2.         Encik Ahmad memotong kek dengan pisau.
3.         Harjit Singh memukul  bola dengan kayu hoki.

(vi) Keterangan penyertaan

 • Unsur yang menerangkan maksud ikut serta, ikut bersama-sama atau melibatkan diri.
 • Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan.

Contoh:
1.         Aminah datang ke masjid dengan suaminya.
2.         Pegawai kebajikan  melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau.
3.         Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya.  

(vii) Keterangan  hal
 • keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan
 • kata sendi nama yang digunakan ialah tentang, mengenai, terhadap.Contoh:
1.         Tuan pengurus  sedang memikirkan tentang masalah itu.
2.         Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu.
3.         Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut.

(viii) Keterangan bagai
 • Unsur yang menerangkan keserupaan,kesamaan atau hampir sama.
 • Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti, bagai, sebagai, bak.

Contoh :
1.         Amran berlagak seperti pegawai  tinggi .
2.         Kepantasan  lelaki  itu bertindak bagai lipas kudung .
3.         Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang.

4.         Hidungnya mancung bak seludang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan