Selasa, 25 Jun 2013

konsep asas nilai

2.1  KONSEP NILAI

Nilai merupakan  kriteria atau standard bagi kita mempertimbangkan sesuatu benda (manusia, objek, idea, tingkah laku dan situasi) sebagai baik, berfaedah, diingini, berharga atau sebaliknya iaitu buruk, tidak berfaedah, dibenci atau di antara kedua pola ini,  iaitu sederhana.  (Koo K.P, 1990: ms 70)

Menilai sesuatu dengan perkataan, baik, buruk, cantik  dan lain-lain adalah suatu penilaian yang dibuat oleh akal  manusia mengikut piawaian mereka.
Secara amnya nilai boleh digunakan dalam 3 konteks.(Eow B.H, 2000:14-16)
·         Nilai Sifat (Attribute) – untuk menyatakan ketinggian nilai sesuatu seperti nilai yang diberikan kepada masa – seperti emas.
·         Nilai  Kadar kepada sesuatu seperti harga atau markah sesuatu objek  atau perkara – seperti berapa harga barang atau berapa tinggi penilaian ketua terhadap tugas-tugas yang kita jalankan.
·         Nilai Aksiologi- yang berkaitan dengan falsafah nilai. Nilai budi yang tidak terbalas  seperti dalam pantun nasihat Melayu: – hutang budi dibawa mati dalam pantun pisang emas.
Individu menggunakan sesuatu nilai dalam pelbagai konteks dan cara.  Justeru, wujudlah pelbagai kegunaan nilai:
·   Nilai bertindak sebagai ukuran yang  membantu  individu  mengenal  pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral.
·   Nilai sebagai dasar untuk menentukan apakah yang harus dicabar, dihujah,  diubah atau dipertahankan.
·   Nilai sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik serta membuat keputusan.
·   Nilai bukan hanya merangsang,malah menghadkan perlakuan seseorang.


2.1.1   Jenis-jenis Nilai

i. Nilai Instrumental berbanding dengan Nilai Instrinsik

Nilai-nilai ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara nilai.

Nilai Instrumental (Ekstrinsik)

Nilai Intrinsik

·         Kualiti yang diterima atau ditolak
          sebagai alat mencapai sesuatu matlamat.
·         Bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat.
·         Nilai peringkat kedua, misalnya berani, rajin dan hormat menghormati.

Contoh:  Keikhlasan
Kita perlu ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab di dunia ini.  Berkat daripada sifat ikhlas, kita akan memperoleh ketenangan dan kepuasan kendiri.

Nilai-nilai di atas bergantung kepada nilai lain untuk mencapai matlamatnya.

·   Kualiti yang diterima atau ditolak semata-mata kerana ia baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya.
·   Tidak bergantung pada nilai lain untuk mencapai sesuatu matlamat.
·   Nilai tersebut sendiri sebagai matlamat akhir.
·   Nilai peringkat pertama,misalnya baik hati, kasih saying, keadilan.

Contoh: Nilai Kasih sayang
Azhar  amat menyayangi ibu bapanya. Azhar sanggup berkorban apa sahaja demi kesenangan ibu bapanya. Azmi tidak pernah mengharapkan harta warisan atau sebagainya kerana beliau berpendapat bahawa seseorang anak berkewajipan menjalankan tanggungjawab terhadap ibubapa.

Nilai-nilai di atas pula tidak bergantung dengan nilai lain untuk mencapai matlamat.


(ii)  Nilai Subjektif berbanding Nilai Objektif


Nilai Subjektif

Nilai Objektif

  • Kualiti yang diterima atau ditolak oleh seseorang yang memberikan pandangan
  • Diterima atau ditolak mengikut pandangan seseorang individu.

Contoh : Melepak
Rama seorang remaja yang baik. Walau bagaimanapun apabila dia penat belajar, dia selalu melepak di pusat beli belah berhampiran dengan rumahnya. Dia berpendapat bahawa melepak tidak salah kerana dia dapat melepaskan tekanan

·   Kualiti yang bernilai atau sebaliknya yang bebas daripada pilihan peribadi.
·   Diterima atau ditolak berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui oleh semua atau kebanyakan orang.

Contoh : Peperangan
Peperangan adalah ibarat ‘menang jadi arang kalah jadi abu’. Kesan peperangan ialah tragedi.

 
Nilai Relatif berbanding  Nilai Mutlak atau Nilai Absolute

Nilai Relatif

Nilai Mutlak (Absolute)

  • Nilai yang diterima atau ditolak oleh peraturan sesuatu masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat masyarakat.
  • Nilai relatif ialah arbitrari (tidak tertentu), tidak sempurna dan berbeza-beza antara masyarakat yang berlainan.
  • Boleh berubah mengikut masa.

Contoh : Main Mercun
Bermain mercun merupakan sebahagian daripada amalan penting dalam sambutan Tahun Baru Cina. Walau bagaimanapun masyarakat Cina mula menerima pengharaman bermain mercun yang dikuatkuasakan oleh kerajaan sebagai tindakan rasional pada masa kini.

  • Nilai yang kebaikan tidak terikat kepada sesuatu kebiasaan sesebuah masyarakat.
  • Diterima umum dan telah diuji atau terbukti sebagai baik atau buruk.
  • Kekal sepanjang masa dan di semua tempat serta hampir semua situasi norma masyarakat.

Contoh : Menghormati ibubapa
Anak dituntut untuk menghormati ibu bapa kerana tanpa mereka siapalah kita. Anak yang tidak menghormati ibu bapa dianggap sebagai anak derhaka.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan