Khamis, 27 Jun 2013

Frasa Adjektif sebagai Predikat

Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif
Menurut  Abdullah Hassan,  Frasa adjektif   ialah frasa yang terdiri daripada perkataan atau susunan beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif  sebagai inti. Kata inti ini berfungsi sebagai predikat  dan juga sebagai keterangan dalam predikat.

7.1.1   Frasa Adjektif sebagai Predikat
Frasa adjektif boleh berfungsi sebagai predikat. Contohnya:

Subjek
Predikat
Wajahnya
cantik
bersih
niatnya
Adik
sudah besar
Kampung
itu gamat
Orang kampung
selalu sesat di kota

Frasa adjektif  bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Dalam hal ini, frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.
Contoh :
1.         Wak Samad   sudah terlalu tua

Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif.
Dalam binaan predikat,  [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur  berikut :
[kata bantu  + penguat + kata adjektif]
 Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah:

Kata Bantu
Penguat
Kata Adjektif
Penguat
sudah
-
belum
masih
-
terlalu
sangat
-
terlalu
amat
tua
prihatin
masak
awal
baik
-
-
benar
-
-


Dalam contoh-contoh di atas, kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Namun, penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang  kata adjektif. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan