Khamis, 27 Jun 2013

Perancangan Tahunan dan Semester


CONTOH PERANCANGAN TAHUNAN

RANCANGAN TAHUNAN  PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN 1


MINGGU

BIDANG/TEMA/TAJUK
PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

1

Menggambar
Tema :Alam benda
Tajuk  :Rumah
Aktiviti :Lukisan

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

1.1 Persepsi Estetik :Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung
1.1.1.2 Rupa – organik
1.1.1.3 Jalinan – tampak
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Harmoni – (bentuk, rupa, dan warna)
1.2 Aplikasi Seni :Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.1.2.1 Alat – palet, berus warna
1.1.2.2 Media – kertas lukisan, bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik – capan (basah atas kering)
1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.Jadual 5.1 Contoh Rancangan Tahunan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan