Khamis, 27 Jun 2013

Frasa Adjektif Sebagai Keterangan

Frasa  Adjektif    Sebagai Keterangan
            Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja.
Contoh:
Subjek
Predikat(4)  Amirah
(5)  Pelajar itu
(6)  Air sungai  itu
(7)  Pemuzik
(8)  Kucing itu
Frasa Kerja
Keterangan
 (Frasa Adjektif)
berenang
berpidato
mengalir
beraksi
berlari
sangat pantas.
lancar  sekali.
deras sekali.
hebat sekali.
laju.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan