Khamis, 27 Jun 2013

Proses Pengajaran Mikro

Proses Pengajaran Mikro

Definisi Pengajaran Mikro:

Micro        :  kecil, terbatas, sempit
Teaching  :  pembelajaran

Micro Teaching bererti suatu pembelajaran yang segala aspeknya diperkecil atau disederhanakan.

Tujuan Umum
Tujuan micro teaching adalah untuk meningkatkan berbagai keterampilan mengajar sehingga calon guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang nefektif, efisien, dan menarik (pembelajaran yang mendidik)
          
Tujuan Khusus:
-       Calon guru mampu menganalisis tingkah laku pembelajaran kawannya dan  
       dirinya sendiri
-       Calon guru mampu melaksanakan berbagai jenis keterampilan dalam proses
pembelajaran
-       Calon guru mampu mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif, produktif, dan   efisien
-       Calon guru mampu bertindak profesional


4.1.1    Fokus penguasaan kemahiran mengajar

1.1.2     Perancangan dan persediaan

i    Perancangan:

         a)  Bidang kegiatan
         b)  Aktiviti
         c)  Tajuk
         d)  Konsep dan isi
         e)  Pemeringkatan isi
         f)   Aras pembelajaran
         g)  Kesesuaian alat dan bahan
         h)  Prosedur
         i)   Strategi pengajaran dan pembelajaran
ii)  Persediaan:
         a)  Objektif pengajaran guru
         b)  Hasil pembelajaran-eksplisit

4.1.3  Perlaksanaan
4.1.4  Maklumbalas
4.1.5  Kemahiran-kemahiran pengajaran


CONTOH PENGAJARAN MIKRO:

Mata pelajaran                                    :  Pendidikan Seni Visual
Kelas                                                   :  Tahun 4M
Tarikh                                                  :  27/08/ 2012
Masa                                                   :  12.15 tgh – 12.45 tgh (30 minit)
Bilangan murid                                    :  42 orang
Bidang pelajaran                                 :  Membentuk dan membuat binaan
Objektif pem                           Tajuk                                                   :  Membuat topi menggunakan teknik tampalan dan
                                                                                                             guntingan kertas.

Hasil pembelajaran:   Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

 A:     Menguasai isi kandungan pelajaran
       1.      Mengetahui cara-cara untuk menghasilkan topi dengan teknik tampalan dan guntingan
                kertas.
 2.      Menghasilkan topi yang menarik dan kreatif.
                       
B:      Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir
     1.      Menggunakan bahan untuk menghasilkan topi secara  mudah.         
2.       Meningkatkan kawalan psikomotor murid dalan kegiatan menggunting, menampal.

C:      Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
1.       Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan
2.       Memupuk sikap kerja dengan cermat dan teliti
                                   

Konsep/ prinsip/ hukum /teori:
Menghasilkan topi dengan pelbagai cara: menggunting, menyusun dan menampal.


Bahan, peralatan dan bahan sumber:
Pensel 2B, gunting, kertas warna, manila kad, gam, benang.


Langkah keselamatan:
 Berhati-hati semasa menggunakan benda-benda yang tajam seperti gunting.

Pengetahuan sedia ada:
         1.    Murid-murid pernah memakai topi.
         2.    Murid-murid biasa melihat topi dalam hari jadi kawan.

Fasa
Hasil Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Strategi P&P
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Memperkenalkan topi kepada murid.
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyanyikan lagu hari jadi.
Cungkil idea murid dengan menyuruh seorang murid ke depan mengeluarkan benda di dalam beg yang dibawa oleh guru.
Guru menyuruh murid tersebut memakai topi tersebut.
Murid menyanyikan lagu hari jadi dan menjawab soalan.

Murid yang dipanggil ke depan mengikut arahan guru.
Strategi/ Teknik:
Penyoalan seluruh kelas menggunakan Ramal-Perhati-Terang.
Menjalankan aktiviti simulasi.

Sumber pengajaran:
Topi hari jadi
Menstruktur/ Menstruktur semula
Langkah 1
(5 min)
Penerangan tajuk, alat dan bahan.


Menerangkan tentang tajuk pelajaran.

Menunjukkan hasil kerja yang telah siap kepada murid.

Mengeluarkan alat dan bahan yang hendak digunakan sambil menerangkan fungsi alat dan bahan tersebut.

Memperingatkan murid-murid supaya menggunakan alat seperti gunting dengan cermat dan baik.

Murid mendengar dengan teliti tentang topi.

KBKK
-mencirikan
-menjana idea

Sikap saintifik dan nilai murni:
-Berhati-hati

Sumber pengajaran:
Alat : Pensel 2B, gunting, gam.
Bahan : Kertas warna, benang, kad manila.
Langkah 2
(5 min )
      Langkah 1 – lukiskan satu bulatan besar di atas kad manila.
      Langkah 2 – gunakan gunting untuk menggunting bulatan besar.
      Langkah 3 – lipat bulatan besar menjadikan separuh bulatan, kemudian gunting.
      Langkah 4 – lukiskan corak di atas separuh bulatan.
      Langkah 5 – lipat separuh bulatan supaya ia menjadi kon.
      Langkah 6 – gunting kertas warna untuk dijadikan hiasan di atas kon.
Menerangkan teknik-teknik menghasilkan topi hari jadi berpandukan tayangan slaid.

Berpandukan langkah kerja, guru menerangkan sambil membuat demostrasi di depan kelas.

Menunjukkan hasil kerja yang siap kepada murid.

Memberi peluang kepada murid untuk menyoal.

Menyuruh beberapa orang murid  menerangkan semula langkah membuat.

Memberi pujian dan pembetulan atas penerangan murid dan menerangkan semula langkah yang agak mengelirukan murid
Murid memberi perhatian, mendengar, memerhatian dan menyoal apabila kurang faham.
Strategi:
Perbincangan kumpulan.

Sumber pengajaran:
Tayangan slaid

Sikap saintifik dan nilai murni:
-Berani mencuba
-Beri prihatian

Aplikasi Idea
(30 min)
Proses membuat
Menyuruh murid duduk dalam kumpulan supaya mereka dapat saling membantu semasa menjalankan kerja.

Menyuruh ketua kumpulan tampil ke depan untuk mengambil kertas lukisan dan kertas tebal. Bagi murid lain pula mengeluarkan alat dan bahan yang dibawa.

Menyuruh murid memulakan kerja.

Memberi bimbingan dan tunjuk ajar dari satu kumpulan ke kumpulan lain.
 Murid bergerak masuk kumpulan masing-masing yang telah ditentukan oleh guru sebelum ini.

Ketua kumpulan tampil ke depan mengambil bahan dan murid lain keluarkan alat yang dibawa.Murid memulakan kerja.
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri dalam kumpulan

Sikap saintifik dan nilai murni: - - kerjasama
-saling membantu

KBKK:
-berfikir secara kreatif
-menjana idea
Refleksi/
Penutup
( 10min)
Penilaian


Rumusan :
Topi hari jadi  boleh dibuat sendiri dan dihantar kepada sesiapa sahaja dengan menggunakan kos yang rendah.Mempamerkan hasil kerja yang baik dan juga yang kurang memuaskan.

Memberi peluang kepada murid untuk memberi komen.

Memberi ulasan ats hasil kerja mereka dan beri pengukuhan berdasarkan hasil kerja murid.

Membuat rumusan aktiviti hari ini.

Menyuruh murid mengemaskan alat dan bahan.
Memberi pesanan kepada murid untuk aktiviti minggu akan datang.
Murid menghantar hasil kerja mereka yang sudah siap kepada ketua kumpulan.Murid membuat perbandingan atas hasil kerja dan memberi ulasan.

Murid membersihkan meja dan mengemaskan alat dan bahan.

Murid membuat catatan.
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Sumber pengajaran:
-hasil kerja murid


 Sikap saintifik dan nilai murni: - - kebersihan
-penghargaan

KBKK:
-membanding beza
-menilai

Jadual 4.1 Contoh pengajaran Mikro

Tiada ulasan:

Catat Ulasan