Khamis, 27 Jun 2013

Penggabungjalinan

Penggabungjalinan

Apakah yang anda faham tentang penggabungjalinan?
Penggabungjalinan ialah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menyarankan supaya bidang kemahiran yang berkait rapat atau bahan pengajaran yang mempunyai urutan  yang baik tidak disampaikan secara berasingan. Strategi ini berhasrat untuk menjadikan aspek kemahiran saling memperkukuh dan bahan pengajaran saling melengkapi. Dalam  hal ini, aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan.

Tujuan strategi penggabungjalinan seperti yang berikut:

a.  Kemahiran dapat  dikuasai secara serentak.
b.  Bentuk pengajaran lebih menarik dan berkesan.
c.  Berpeluang untuk menggunakan kemahiran secara semula jadi.
d.  Aktiviti melibatkan pelbagai kemahiran dan ramai pelajar.

Prinsip-prinsip penggabungjalinan

   Mudah ubah, bergantung kepada matlamat dan objektif yang hendak dicapai.
   Guru mesti tahu  apa dan berapa kemahiran yang ingin digabungjalinkan.
   Kemahiran fokus dan sampingan hendaklah dirancang dengan  baik.
   Berdasarkan kebolehan dan pencapaian pelajar.


Bentuk-bentuk penggabungjalinan

Ada 3 bentuk penggabungjalinan :

                                      i.        Penggabungjalinan Kemahiran


Text Box: K1-Kemahiran Mewarna
K2-Kemahiran Memotong
K3-Kemahiran Menampal
K4-Kemahiran Melukis
PSV-Pendidikan Seni Visual

Rajah 2: Penggabungjalinan Kemahiran Pendidikan Seni Visual dalam Satu Mata Pelajaran


Text Box: K1-Kemahiran Pergerakan
K2-Kemahiran Muzik
K3-Kemahiran Seni
PSV-Pendidikan Seni Visual
 

Rajah 3: Penggabungjalinan Kemahiran Lebih daripada Satu Mata Pelajaran


ii.          Penggabungjalinan Aktiviti

Anda boleh menggabungjalinkan sekurang-kurangnya dua aktiviti atau lebih mengikut keperluan dan kesesuaian. Untuk melaksanakan penggabungjalinan, anda perlu merancangkannya dengan  aktiviti-aktiviti yang mempunyai urutan yang baik.

Contoh:

a.  Berceramah → mencatat isi
b.  Bercerita → berbincang → menulis karangan
c.  Membaca → mengesan isi → mengulas → menulis ulasan

iii.   Penggabungjalinan Bahan

Penggabungjalinan ini memberikan tumpuan kepada bahan atau tema pengajaran dan pembelajaran. Bahan itu boleh terdiri daripada bahan utama atau bahan sokongan.  Perancangan harus dibuat bagi menentukan bahan yang dipilih sesuai dengan keperluan, pengalaman, dan tahap pencapaian  murid. Antara bahan yang boleh digabungjalinkan itu adalah seperti yang berikut:

Contoh:

1.   Berita → ulasan
2.   Iklan → surat permohonan → temu duga → surat jawapan.

Penggabungjalinkan bahan-bahan ini boleh dilakukan mengikut keperluan masa yang diperuntukkan, pertalian bahan, dan urutan aktiviti yang bersesuaian. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan